Kuki Tanuki

Edamame Soy Beans

$6.50

with salt OR chilli flakes